digiall
03 آذر 1401 - 16:52

شورای حقوق بشر نباید تبدیل به وسیله دخالت در امور داخلی کشور‌ها شود

به رغم اتهام زنی‌های غرب علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر، برخی از کشور‌های این شورا را به دنبال روی از «معیار‌های دوگانه» متهم کردند. نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در حالی درباره ناآرامی‌های جاری در ایران برگزار شد که به رغم حمایت‌های کشور‌های غربی از اغتشاشگران، برخی دیگر از کشور‌ها از جمله روسیه، چین، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و... این شورا را به دنبال روی از «معیار‌های دوگانه» متهم کردند. کشور‌های غربی قصد دارند در این نشست، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات در ایران را به رای بگذارند. روسیه خواهان توقف مداخله در امور داخلی ایران استسفیر و نماینده دائم روسیه در نشست ویژه شورای حقوق بشر در این نشست خواستار توقف مداخله در امور داخلی ایران و بی ثبات کردن اوضاع در این کشور شد و گفت: چنین ابتکاراتی هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد و تاثیر معکوس بر ارتقاء حقوق بشر دارد. هدف آن‌ها برچسب زدن و تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستقل به بهانه‌های حقوق بشر است. این مقام افزود: ایران اطلاعات دقیقی در مورد اقدامات خود برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و اجرای تعهدات بین المللی در این زمینه ارائه می‌دهد. تنها در ماه‌های اخیر، همکاران ایرانی حدود ۲۰ گزارش مربوط به تحولات دو ماه اخیر را توزیع کرده اند. بانیان این نشست ویژه وظیفه خود می‌دانند که با ارائه یک قطعنامه سیاسی، زمینه بهم ریختن شرایط داخلی در ایران را فراهم کنند. ایده ایجاد یک هیئت حقیقت یاب بدون رضایت مقامات ایرانی ذاتاً نامشروع است. وظیفه شورای حقوق بشر و سازوکار‌های آن کمک به کشورهاست، نه انجام تحقیقات. روسیه خواهان توقف مداخله در امور داخلی ایران و بی ثبات کردن اوضاع در آن کشور است. بانیان این اقدام علیه ایران بهتر است بر حل مشکلات خود در حوزه حقوق بشر تمرکز کنند که به اندازه کافی هست. چین: تحریم‌ها آسیب‌های جدی به مردم ایران وارد می‌کنندسفیر و نماینده چین در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: گفتگو و همکاری باید مبنای کار شورای حقوق بشر باشد و بیطرفانه و مستقلانه و غیرجانبدرانه باید به مسائل حقوق بشری بپردازد. نباید حقوق بشر و شورای حقوق بشر تبدیل به وسیله دخالت در مورد داخلی کشور‌ها شود. این مقام افزود: چین از برگزاری این نشست ویژه حمایت نمی‌کند. ما توجه‌ها را به تحمیل تحریم‌ها علیه ایران جلب می‌کنیم. این تحریم‌ها که آسیب‌های جدی به مردم ایران وارد می‌کنند، باید متوقف شوند. از ایران تشکر می‌کنیم که توجه کافی به مسائل داخلی خود دارد. مخالفت سفیر و نماینده دائم کوبا با نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایراننماینده دائم کوبا در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: ما مخالف برگزاری این نشست هستیم. برگزاری این نشست، نمونه دیگری از رفتار تبعیض آمیز دولت‌های غربی در شورای حقوق بشر است. ما مخالف تحمیل تحریم علیه ایران و دخالت در امور داخلی ایران و نقض حاکمیت ملی این کشور هستیم. سوریه: حمایت غرب از فعالیت‌های تروریستی در ایران را محکوم می‌کنیمنماینده سوریه در نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: سوریه از اقدامات ایران برای ارتقاء حقوق بشر و تعامل با سازوکار‌های حقوق بشری تمجید می‌کند. سوریه نادیده گرفتن نقض حقوق بشر ایرانیان توسط کشور‌های غربی از طریق تحمیل تحریم‌ها و حمایت از فعالیت‌های تروریستی و اغتشاش در ایران را محکوم می‌کند. مخالفت ونزوئلا با نشست ویژه شورای حقوق بشر در ایرانسفیر و نماینده دائم ونزوئلا در نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران گفت: برگزاری چنین نشستی، هیچ توجیهی ندارد. ما در جریانات اخیر، شاهد کمپین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه ایران بودیم. وی همچنین کشور‌های غربی و سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری را به استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر متهم کرد. نماینده دائم ونزوئلا همچنین با ایجاد هر سازوکار جدید دیگر حقوق بشری درمورد ایران مخالفت کرد و گفت: اقدام کشور‌های غربی در برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران در ادامه سیاسی کاری‌های این کشور‌ها در سوء استفاده از شورای حقوق بشر برای اهداف سیاسی این کشور‌ها است. مردم ایران سالهاست تحت تحریم‌های کشور‌های غربی قرار دارند و حقوق بنیادین آن‌ها نقض می‌شود. این کشور‌ها باید نقض حقوق مردم ایران را متوقف کنند و از ادامه سیاست‌های خود علیه مردم ایران خودداری کنند. کشور‌های پاکستان، کره شمالی و نیکاراگوئه نیز جداگانه نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران را نوعی دخالت در امور داخلی ایران قلمداد کردند. باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللایران
شناسه خبر: 878066