digiall

آخرین اخبار در مورد صندوق قرض الحسنه مردم نهاد

راه‌اندازی 1751 صندوق قرضه الحسنه در همراهی بسیج سازندگی با مردم

مدیر جهاد اقتصادی بسیج سازندگی استان فارس گفت: بسیج سازندگی استان فارس با همکاری و همراهی 92 هزار نفر از مردم 1751 صندوق قرض الحسنه راه اندازی کرده است. وحید خانی مظفری، دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی استان فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این که کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش تولید و اشتغال مردم محور از جمله سیاست های اجرایی این سازمان در حوزه محرومیت زدایی در سط ...